diumenge, 21 de setembre de 2008

El banyador groc / El bañador amarillo


CAT;- Irinuca amb el seu nou banyador groc...Irinuca és el diminutiu de Irina en Romanés
CAST;- Irinuca con su nuevo bañador amarillo...Irinuca es el diminutivo de Irina de Rumano.