dissabte, 30 d’abril de 2011

1er Post sobre Roba / 1er.Post sobre ropa /1st.post about clothes
CAT;- Per primera vegada escriuré un post sobre la meva roba. Roba nova, vella, bella, de colors,…sabates, barrets, bufandes, pantalons, vestits, faldilles, mitjons, calcetes, sostenidors, etc...

Jo no sé vosaltres, però jo necessito veure la roba que tinc per poder escollir què posar-me, però clar no pots veure tota la roba en un moment, per això vaig començar com a mínim a guardar les sabates en caixes i cada caixa amb la foto de les sabates que guarden a dins, d’aquesta manera sempre veig a primer cop d’ull el que tinc. Però com fer el mateix amb tota la roba? Típica pregunta que segur que molta gent s’ha fet i per descomptat que més d’un i d’una han solucionat.

Solució temporal o en període de proves que he adoptat...fer servir un APP per poder enregistrar via fotos tota la roba que tinc. L’aplicació en concret es diu Dress Assist. Funciona de la següent manera:
Has de fer fotos de les peces de roba i guardar-les per categories, de manera que pots configurar-te un outfit en qualsevol moment o fins i tot consultar a un assistent, pq et configuri un nou outfit.

És possible que si llegiu això penseu que és exagerat fer servir un programa per gestionar-te la teva pròpia roba, però qui més qui menys ha tingut, té o tindrà aquest problema.

Per les amigues que participeu en els intercanvis de roba que organitzo periòdicament, sapigueu que una eina com aquesta us lliurarà de comprar roba que després ni fareu servir.


CAST:- Por primera vez escribiré un post sobre mi ropa. Ropa nueva, vieja, bella, de colores, ... zapatos, sombreros, bufandas, pantalones, vestidos, faldas, calcetines, braguitas, sujetadores, etc ...

Yo no sé vosotr@s, pero yo necesito ver la ropa que tengo para poder elegir qué ponerme, pero claro no puedes ver toda la ropa en un momento, por eso empecé como mínimo a guardar los zapatos en cajas y cada caja con la foto del zapato que tiene dentro, de esta manera siempre veo a primera vista lo que tengo. ¿Pero cómo hacer lo mismo con toda la ropa? Típica pregunta que seguro que mucha gente se ha hecho y por supuesto que más de una persona ya ha solucionado.

Solución temporal o en periodo de pruebas que he adoptado ... usar una APP para poder registrar vía fotos toda la ropa que tengo. La aplicación en concreto se llama Dress Assist. Funciona de la siguiente manera:
Tienes que hacer fotos de las prendas y guardarlas por categorías, de modo que puedes configurarlo tiene un outfit en cualquier momento o incluso consultar a un asistente, pq te configure un nuevo outfit.

Es posible que si leéis esto pensáis que es exagerado utilizar un programa para gestionar tu propia ropa, pero quien más quien menos ha tenido, tiene o tendrá este problema.

Para las amigas que participáis en los intercambios de ropa que organizo periódicamente, sabed que una herramienta como esta te ahorrará de comprar ropa que luego no utilizarás.


ENG:- For the first time I’m writing a post about my clothes. New clothes, old, beautiful, colorful, ... shoes, hats, scarves, pants, dresses, skirts, socks, panties, bras, etc ...

I don’t know about you, but I need to see the clothes while I’m choosing it, but of course you can’t see all the clothes at the same time, so at least I started to keep the shoes in boxes and each box with picture of the shoe, so I always see at a glance what I have. But how do the same with all my clothes? Typical questions that I’m sure that many people have done and of course more than one person has already solved.

I have taken the decision to use temporary or for a testing period of time an APP to register with the pics of all the clothes that I have. The specific application is called Dress Assist. It works as follows:
You’ve to take pictures of the clothes and keep them by category so that you can set is an outfit at any time or even consult with a wizard.

It‘s possible that if you read this you think it's exaggerated use a program to manage your own clothes, but who at least has had, has or will have this problem.

For friends who are taking part in ‘intercambio’ of clothing that I organized regularly, know that a tool like this will save you from buying clothes that after time you will not use.