dilluns, 2 de maig de 2011

Concert Najwa Nimri / Concierto / ConcertCAT:- El passat divendres dia 29 vaig assistir al concert de la Najwa Nimri al Teatre Joventut de l’Hospitalet (molt difícil de trobar....).

El decorat era inexistent, només un guitarra dos focus i ella, no calia més. La complicitat entre el guitarra (Ivan) i la Najwa va fer del concert una sessió privada per uns pocs escollits o si més no així hem vaig sentir.
En una hora i mitja va presentar cançons del seu nou disc, cantades en castellà i anglès, una barreja curiosa però que va resultar molt coherent dins del llenguatge que ella, sota el meu punt de vista, domina a la perfecció.

L’actuació, l’expressió de sentiments, la veu com a instrument de comunicació... i el prodigiós guitarra van fer la vetllada tranquil•la e impactant no apta per el públic més comercial!
Reitero la meva admiració pel guitarra que res té a envejar ha alguns dels millors guitarres que encara volten pel món musical.


CAST:- El pasado viernes día 29 asistí al concierto de la Najwa Nimri en el Teatre Joventut de L'Hospitalet (muy difícil de encontrar ....).

El decorado era inexistente, sólo un guitarra dos focos y ella, no hacía falta más. La complicidad entre el guitarra (Ivan) y la Najwa hizo del concierto una sesión privada para unos pocos elegidos o por lo menos así me sentí.
En una hora y media presentó canciones de su nuevo disco, cantadas en castellano e inglés, una mezcla curiosa pero que resultó muy coherente dentro del lenguaje que ella, bajo mi punto de vista, domina a la perfección.

La actuación, la expresión de sentimientos, la voz como instrumento de comunicación ... y el prodigioso guitarra hicieron la velada tranquila e impactante, no apta para el público más comercial!
Reitero mi admiración por el guitarra, que nada tiene que envidiar a algunos de los mejores guitarras que aún pululan por el mundo musical.ENG:- Last Friday I attended the concert on 29 Najwa Nimri of the Teatre Joventut de L'Hospitalet (very hard to find ....).

The decor was lacking, only two spotlights, a guitarist and she didn’t need more. The complicity between the guitarist (Ivan) and Najwa made the concert was a private session for a select few people or at least that’s what I felt.
In an hour and a half performance songs from her new album, sung in spanish and English, a curious mix, but that was very consistent in the language that she, under my point of view, masters perfectly.

The acting, the expression of feelings, the voice as a communication tool ... guitar prodigy and made the evening quiet and powerful, not suitable for commercial audience!
I reiterate my admiration for the guitar, which has nothing to envy to some of the best guitars that still around in the world’s music.